Werkwijze

Aanmelding
Je meldt je telefonisch, via e-mail of via het contactformulier aan. Vervolgens bekijken we of je hulpvraag matcht met onze begeleidingsmogelijkheden. Is dit het geval, dan zullen we een afspraak met je/jullie maken voor een (vrijblijvend en kosteloos) kennismakingsgesprek.

Kennismaking
De kennismaking vindt plaats in je vertrouwde thuisomgeving. We maken kennis met elkaar en kijken of er een wederzijdse klik is. Alleen bij een klik kan begeleiding gestart worden. Na een positieve kennismaking zal een zorgovereenkomst opgesteld worden en een intakegesprek gepland worden.

Zorgovereenkomst
In de zorgovereenkomst staat de frequentie en de duur van de begeleiding en de tarieven. Ook staan hierin de rechten en plichten. Als de zorgovereenkomst is ondertekend en goedgekeurd, zal het intakegesprek volgen.

Intakegesprek
In het intakegesprek bespreken we uitgebreid wat de hulpvraag is, welke hulp in het verleden al ingezet is, welke huidige hulp aanwezig is en aan welke doelen in de begeleiding gewerkt zal worden. Van het intakegesprek wordt een verslag (het zorgplan) gemaakt, waarin de doelen en methoden staan. Ook staat hierin informatie die al aangeleverd is, bijvoorbeeld de diagnose en informatie over een eventuele huidige behandeling. Vervolgens kunnen we gaan werken aan de doelen tijdens de begeleidingscontacten.

Begeleiding
In het begin zullen de begeleidingscontacten in het teken staan om elkaar beter te leren kennen met het doel een vertrouwensrelatie op te bouwen. Dit vormt de basis om samen te kunnen werken aan de doelen. Ook via je eigen online cliëntomgeving word je betrokken bij je begeleidingstraject. De begeleiding sluit zoveel als mogelijk aan bij jou (en je gezin).

Evaluatie
Ten minste elk jaar zal een evaluatiemoment ingepland worden om te kijken hoe het gegaan is en om te kijken of we samen nog op het juiste pad zitten. Doelen kunnen (gedeeltelijk) behaald zijn, deze moeten veranderd worden of er kan al aan nieuwe doelen gewerkt worden. Het is goed om hier in ieder geval elk jaar even samen bij stil te staan.