Werkwijze

Aanmelding
Je meldt je telefonisch, via e-mail of via het contactformulier aan. Zo snel mogelijk maak ik een afspraak met je/jullie voor een (vrijblijvend en kosteloos) intakegesprek.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. We bespreken wat de hulpvraag is, welke hulp in het verleden al ingezet is en wat de wensen zijn. In het intakegesprek wordt ook besproken wat ik voor jullie kan betekenen. Van het intakegesprek wordt een verslag (het zorgplan) gemaakt, waarin de doelen staan waar we samen aan gaan werken. Ook staat hierin informatie die al aangeleverd is, bijvoorbeeld de diagnose en informatie over een eventuele huidige behandeling. Als het zorgplan en de zorgovereenkomst door jullie worden goedgekeurd en ondertekend, kunnen we aan de slag.

Zorgovereenkomst
In de zorgovereenkomst staat de frequentie en de duur van de begeleiding en de tarieven. Ook staan hierin de rechten en plichten.

Begeleiding
In het begin zullen de begeleidingscontacten in het teken staan om elkaar beter te leren kennen met het doel een vertrouwensrelatie op te bouwen. Dit vormt de basis om samen te kunnen werken aan de gestelde doelen, met name de doelen die wat lastiger zijn. Als deze basis aanwezig is, kunnen we met deze doelen starten. Natuurlijk kunnen we regelwerk en makkelijke doelen al eerder samen aanpakken.

Evaluatie
Elk halfjaar zal een evaluatiemoment ingepland worden om te kijken hoe het gegaan is en om te kijken of we samen nog op het juiste pad zitten. Doelen kunnen (gedeeltelijk) behaald zijn, deze moeten veranderd worden of er kan al aan nieuwe doelen gewerkt worden. Het is goed om hier in ieder geval elk half jaar even samen bij stil te staan.