Werkwijze

Aanmelding
Je meldt je telefonisch, via e-mail of via het contactformulier aan. Zo snel als mogelijk maak ik een afspraak met je/jullie voor een (vrijblijvend en kosteloos) telefonisch kennismakingsgesprek.

Kennismaking
Tijdens de kennismaking bekijken we wat de wensen zijn en of deze matchen met de begeleidingsmogelijkheden. En, heel belangrijk, of er een klik is. Na een positieve kennismaking zal een zorgovereenkomst opgesteld worden en een intakegesprek gepland worden.

Zorgovereenkomst
In de zorgovereenkomst staat de frequentie en de duur van de begeleiding en de tarieven. Ook staan hierin de rechten en plichten. Als de zorgovereenkomst is ondertekend en goedgekeurd, zal het intakegesprek volgen.

Intakegesprek
In het intakegesprek bespreken we uitgebreid wat de hulpvraag is, welke hulp in het verleden al ingezet is, welke huidige hulp aanwezig is en aan welke doelen in de begeleiding gewerkt zal worden. Van het intakegesprek wordt een verslag (het zorgplan) gemaakt, waarin de doelen en methoden staan. Ook staat hierin informatie die al aangeleverd is, bijvoorbeeld de diagnose en informatie over een eventuele huidige behandeling. Vervolgens kunnen we gaan werken aan de doelen tijdens de begeleidingscontacten.

Begeleiding
In het begin zullen de begeleidingscontacten in het teken staan om elkaar beter te leren kennen met het doel een vertrouwensrelatie op te bouwen. Dit vormt de basis om samen te kunnen werken aan de doelen. De begeleiding sluit zoveel als mogelijk aan bij jou (en je gezin).

Evaluatie
Ten minste elk jaar zal een evaluatiemoment ingepland worden om te kijken hoe het gegaan is en om te kijken of we samen nog op het juiste pad zitten. Doelen kunnen (gedeeltelijk) behaald zijn, deze moeten veranderd worden of er kan al aan nieuwe doelen gewerkt worden. Het is goed om hier in ieder geval elk jaar even samen bij stil te staan.