Aanbod

Swinkels Orthopedagogische Begeleiding biedt begeleiding aan in het ontwikkelen van vaardigheden op een groot aantal gebieden om de (sociale) zelfredzaamheid en het (psychisch) functioneren te bevorderen.

Waar kan Swinkels Orthopedagogische Begeleiding je onder meer mee helpen:

 • psycho-educatie (uitleg over de diagnose en hoe hier mee om te gaan)
 • implementeren/eigen maken van een gevolgde GGZ-behandeling in de thuissituatie
 • vergroten van het zelfvertrouwen
 • ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen
 • verbeteren van de emotieregulatie
 • ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • opbouwen en onderhouden van sociale contacten
 • ontwikkelen van probleemoplossingsvaardigheden
 • ontwikkelen van plannings- en organisatievaardigheden
 • creëren van overzicht in alledaagse situaties
 • vergroten van de zelfredzaamheid
 • aanbrengen van structuur
 • vinden en behouden van een passende vrijetijdsbesteding
 • vinden en behouden van opleiding en/of werk
 • bevorderen van positieve gezinsrelaties
 • ondersteuning bij opvoedingsvragen

Mocht je hulpvraag hier niet tussen zitten, mail of bel me dan gerust even. Waarschijnlijk kan ik je toch helpen!

Methoden die Swinkels Orthopedagogische Begeleiding onder andere gebruikt, zijn:

 • Geef me de 5
 • Visuele ondersteuning, o.a. Een Taal Erbij en Praatje-plaatje
 • Plannings- en structureringsmethoden
 • Rollenspellen en oefenen in dagelijkse situaties
 • SOVA-training
 • Emotieregulatietrap en -handvatten
 • Oplossingsgerichte technieken
 • CGT-technieken
 • Autisme Survivalgids
 • AD(H)D Survivalgids
 • Ik-boek
 • Leespraat
 • How2Talk2Kids
 • Denk goed, voel je goed
 • Denken + doen = durven
 • Baas over je boosheid